Alergenų sąrašas

Alergenai:

 1. Glitimo turintys javai (kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, spelta, kamutas arba jų sukryžmintos atmainos) ir jų produktai;
 2. Vėžiagyviai ir jų produktai;
 3. Kiaušiniai ir jų produktai;
 4. Žuvys ir jų produktai;
 5. Žemės riešutai ir jų produktai;
 6. Sojų pupelės ir jų produktai;
 7. Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę);
 8. Riešutai (migdolai, lazdyno riešutai, graikiniai riešutai, anakardžiai, pekaninės karijos, brazilinės bertoletijos, pistacijos, makadamijos ar Kvinslendo riešutai) bei jų produktai;
 9. Salierai ir jų produktai;
 10. Garstyčios ir jų produktai;
 11. Sezamo sėklos ir jų produktai;
 12. Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l, visame SO 2 skaičiuojami paruoštiems vartoti produktams arba produktams, atgamintiems pagal gamintojų nurodymus;
 13. Lubinai ir jų produktai;
 14. Moliuskai ir jų produktai.

 

LT 2011 11 22 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 304/43

Allergen list:

1.Cereals containing gluten, namely: wheat (such as spelt and khorasan wheat), rye, barley, oats or their hybridised strains, and products thereof,
2. Crustaceans and products thereof,
3. Eggs and products thereof,
4. Fish and products thereof,
5. Peanuts and products thereof,
6. Soybeans and products thereof,
7. Milk and products thereof (including lactose),
8. Nuts, namely: almonds hazelnuts, walnuts, cashews, pecan nuts, Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia or Queensland nuts, and products thereof,
9. Celery and products thereof,
10. Mustard and products thereof,
11. Sesame seeds and products thereof,
12. Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/litre in terms of the total SO2 which are to be calculated for products as proposed ready for consumption or as reconstituted according to the instructions of the manufacturers,
13. Lupin and products thereof,
14. Molluscs and products thereof.